هر از گاهی برین هر چیزی (عکس، فیلم، البوم و...) که مربوط به گذشته تون میشه رو بردارین و نیگا کنین، این جوری میفهمین که قبلا چی بودین و الان چی شدین!


+حالا چه پیشرفت کرده باشین چه پسرفت