یه بنده خدایی لینکدین پست گذاشته که:" زبان برنامه‌نویسی یاد نگیرید، برنامه‌نویسی یاد بگیرید! برنامه‌نویسی رانندگیه و زبان برنامه‌نویسی ماشین. اونی که رانندگی بلده وقتی ماشینش عوض میشه نمیره از اول رانندگی یاد بگیره اما میدونه که هر ماشینی آپشن‌های خودش رو داره "