هر موجودی در این عالم افقی دارد که منتهای تکامل خویش را در رسیدن به آن افق می بیند. افق سینمای کنونی ایران (بهار سال 71) نیز به سینمای به اصطلاح هنریِ اروپاست، و تا چنین است، از این سینما نمی توان انتظار داشت که در داخل و خارج از کشور منشاء تحولات فرهنگی باشد و غایات معنوی ما را محقق کند.


آیینه جادو، سید مرتضی آوینی
مقاله کدام سینما، صفحه 22


پ ن: پست اپدیت شد، یه روش ساده تر برای تغییر پوشه های ویندوز اضافه شد!